DUYGU FARKINDALIĞI

“Duygularımız, hayvansı geçmişimizle, yani gölgemizle aramızda köprü oluşturur.” Robert Bly             Çoğu zaman neden ve nasıl belirdiklerini dahi anlayamadığımız duyguların, geçmişteki hikâyelerin şimdiye yansıması olduklarını düşünürüm. Duyguların izini sürdüğümdeyse geçmişteki bir anıya rastlar, çoğunlukla da rastladığım o anıyla şu anki durum arasında bir benzerlik keşfederim.             Belki de duygularla ilgili en iyi bildiğimiz şey, hissettiğimiz... Okumaya Devam et →

Reklamlar
Öne Çıkarılmış Yazı

HİSLERİN YİTİMİ VE ORMANIN ÇAĞRISI

Robert A. Johnson’ın kitabından esinlenerek dile getireceğim bu yazı, kadının ve erkeğin dişil yanlarına dair hayati bir masalı kaynak alıyor. “The Handless Maiden” (Elsiz Kız) masalını Jungcu bir bakış açısıyla (ki Clarissa P. Estes de “Kurtlarla Koşan Kadınlar” kitabında aynı masalı kendi bilgi ve sezgileriyle konu almıştır) anlatan Johnson, Estes’ten farklı olarak sadece kadının değil,... Okumaya Devam et →

Öne Çıkarılmış Yazı

BENİM HİKÂYEM: AİLE İLE YOLCULUK

Kendi yolculuğumu anlatmayı her daim kıymetli buldum; sadece başkalarıyla örnek bir hikâye olarak paylaşmak adına değil, aynı zamanda da kendimi dışarıdan görmek adına da. Bu yolculuğum yukarıya değil aşağıya, aydınlığa değil karanlığa doğru oldu her daim; geçmişe ve bilinçten olabilecek en uzak yerlere. Bu yolculukta elimden geldiğince her keşfimi sunmaya dikkat ediyorum senelerdir ve görüyorum... Okumaya Devam et →

Öne Çıkarılmış Yazı

GÖLGE’DEN KAÇIŞ

“Gölge’den Kaçış” Bir adam vardı kendi gölgesinin görüntüsünden çok rahatsız olan ve kendi adımlarından hiç memnun olmayan, ki bu nedenle her ikisinden de kurtulmaya kararlıydı. Başvurduğu yöntem kaçmaktı onlardan. O nedenle de ayağa kalktı ve kaçtı. Fakat ayağını yere her koyuşunda başka bir adım daha geliyordu ardından. Zira hiç zorlanmaksızın gölgesi de ona yetişiyordu. Bu... Okumaya Devam et →

Öne Çıkarılmış Yazı

🌱BİRLİKTE BÜYÜMEK🌱

Bu hafta 21. yüzyılın en ünlü kişisel gelişim uzmanı Tony Robbins’in ifadelerine yer vermek istiyorum. Geçtiğimiz sene Netflix’te yayınlanan belgeselini izlediğimde çok aşina olduğumuz pek çok öğretinin harmanlamasının yanında psikoloji ve kişisel gelişim yöntemlerini büyük bir ustalıkla bir araya getirdiğine de tanık olmuştum. Bunlarla birlikte, samimi duruşu ve bilgiyi paylaşma tarzıyla bana kalırsa insanlara çok basit hayati değerleri... Okumaya Devam et →

Öne Çıkarılmış Yazı

YARATICI GÜÇ VE EYLEME GEÇME YETİSİ

Bugün kendimden yazacağım... Hoş, her daim bilginin bende bıraktığı izden yola çıkarak yazdım makaleleri fakat bu defa biraz daha kişiselleştirip, kendimden yazmak istiyorum çünkü biliyorum ki hikayelerimizi paylaşmak önemli... umut demek, yakınlık demek, destek demek. Yaklaşık 5 yıldır insanlarla farklı platformlarda çalışıyorum, yeri geliyor yoldaşlık yapıyorum yeri geliyor hayatlarını değiştirecek araçları verip uzaklaşıyorum. Tüm bu... Okumaya Devam et →

Öne Çıkarılmış Yazı

BİRLEŞMEK

“Animası tarafından zapt edilen erkek, özellikle kadınlar arasında en belalı zorluklarla karşılaşır. Animus yasasının hükmettiği kadınsa ilişki kuramaz. Erkeğe, onun neyin peşinde olduğunu söyler ve bu, erkeğin ödünü koparır; erkek bu kadınla başa çıkamaz.” C. G. Jung Aşk, gölgeler konusunun en can alıcı konusu olabilir, zira konu aşka gelince işin içerisine bilinçdışının diğer kahramanları, anima... Okumaya Devam et →

Öne Çıkarılmış Yazı

OLUMLAMA SORUNU

Kişisel gelişim adı altında olumlamalara yönelmeyi sorunlu bulduğumu her fırsatta dile getiriyorum. Olumlama, olumsuz olandan kaçma niteliği taşıyabilir. “Olumsuz düşünme!” dediğimizde: Ego’nun “olumlu” kabul ettiği bir kavramı/olayı/kişiyi yaratmaya çabalarız. Fakat önemli bir detayı es geçeriz: Ego aslında bizim için en iyi olanı bilemeyebilir. İnsan, bütün bir varlıktır ve bu bütünlük, psikolojide “psişe” ya da Benlik ile... Okumaya Devam et →

Öne Çıkarılmış Yazı

RÜYALAR – 3

Rüyadaki semboller, psişenin, bilinçli zihnin kontrolünün ötesinde ürettiği ifadelerdir. Jung şöyle der: “bir bitki çiçeklerini nasıl açıyorsa, psişe de sembollerini aynı şekilde üretir.” Semboller kendiliğinden oluşur ve doğaya aittirler. Aslında sembolün bir nevi arketipsel dışa vurum olduğunu da söyleyebiliriz. Arketipler de psişik enerji içerirler ve düşünce, duygu, eylem ya da durum şeklinde ifade bulabilirler: Doğum,... Okumaya Devam et →

Öne Çıkarılmış Yazı

RÜYALAR – 2

Modern insanın sorunu, psişesinin ikiye ayrılmış olmasıdır, der Jung. Arkaik (orijinal) insanın bilinç ve bilinçdışının bir olduğunu söyler; modern insanın “diğer yarısını” karanlığa attığından, bu nedenle de “bilinçdışı” kimliğin oluşmasından bahseder. Bu durumun sonucu ise “ayrışma” ve dolayısıyla da “nevroz”dur. Freud ve Josef Breuer, 19. yy’ın sonlarında nevrotik semptomların (histeri, acı/ağrı ve anormal davranışlar) aslında... Okumaya Devam et →

Öne Çıkarılmış Yazı

RÜYA ve RÜYA ANALİZİ

Eski Yunan’da rüya kelimesi “ilaç” (medicine) kelimesiyle eş anlamlıydı. Şifacı tanrı Asclepius’a adanmış tapınaklara getirilen hastalar uyuyarak şifa ararlardı. Eski Mısır’da “rüya tapınakları” vardı. Hipokrat’a göre ise kişi, rüyalardaki imge ve hikayeler aracılığıyla sağlığına kavuşabilirdi. Kısacası rüyalar, ilk insandan bu yana insan kültürünün bir parçası olarak hayatımızın içerisinde olmuştur. Semavi dinlerde önemini korumaya devam eden... Okumaya Devam et →

Öne Çıkarılmış Yazı

KOMPLEKS NEDİR? NE İŞE YARAR?

Arketipler bilinçdışına hizmet ederler ve arkaik (eski/kadim) özellik taşıyan imgelerdir. Her arketip bilgiyi nesillerden nesillere aktarmak için kullanılan araçlardır aslında. Anne, Baba, Çocuk, Kahraman ya da Tanrı-Tanrıça ana arketipler olarak bilinirken Meryem Ana, Zeus, Şövalye, Joker ya da Afrodit gibi isimler ise birer arketip imgesidirler. Yani arketipin özelliklerini sergileyen karakterlerdir. Carl Gustav Jung, analitik psikoloji... Okumaya Devam et →

Öne Çıkarılmış Yazı

BİREYLEŞME SÜRECİ

―C.G. Jung― "Sadece kendi olanın iyileştirme gücü vardır."  "Bireyleşme, yani kendi olma, sadece ruhsal bir sorun değil; tüm hayatla ilgili bir sorundur."  "Aklî denge ve hatta psikolojik sağlığın korunabilmesi için bilinçdışı ve bilincin bütünsel olarak bağlantıda olması ve birbirlerine paralel şekilde hareket etmeleri gerekir."            Jung, bilinçdışının bilince getirilmesine bireyleşme süreci demiştir. Bireyleşme süreci yükselmeyi ve alçalmayı... Okumaya Devam et →

Öne Çıkarılmış Yazı

Jung: Rüyaların, sembollerin, efsanelerin büyüsünü çözmeye adanmış bir hayat

“Kendime hayretle, hayal kırıklığıyla, hoşnutlukla bakıyorum. Kederliyim, bunalımdayım, coşkuluyum. Ben bunların hepsiyim aynı anda, ama toplayıp da sonucunu bulamam. Nihai değer veya değersizliği belirleme yeteneğine sahip değilim; kendim ve hayatım hakkında hiçbir yargım yok. Tamamen emin olduğum hiçbir şey yok. Hiçbir şey hakkında hiçbir kesin kanaatim yok. Yalnızca doğduğumu, varolduğumu biliyorum ve bana öyle geliyor... Okumaya Devam et →

Öne Çıkarılmış Yazı

PSİŞİK ENERJİ VE DOĞASI

“Enerji” kelimesi Eski Yunanca “energea” (etkililik/tesirlilik) kelimesinden türemiştir. Psişe, C.G. Jung’un ifadesiyle “Bilinçli ve bilinçsiz psikolojik süreçlerin tamamı” olarak ifade edilir. Türkçe karşılığı akıl, tin, can ve ruhu kapsar. Psişik enerji dediğimizdeyse “libido” kavramıyla karşılaşırız. Libido kelimesi farklı dillerde zevk, isteklilik, umut, sevgi, memnuniyet, arzu, açlık ya da muazzamlık anlamlarına gelir ve psişik enerjiyi besleyen... Okumaya Devam et →

Öne Çıkarılmış Yazı

ANNE KOMPLEKSİ ve BÜYÜME SANCILARI

Anne kompleksi (karmaşası), kişinin hayatını yöneten güçlü komplekslerden biri olabilir. Kişinin “anne” kavramı ile ilişkilendirdiği her şey, anne kompleksinin bir parçası olur ve çocukluk ve gençlik yılları boyunca çoğunlukla anneye, yetişkinlik süresince de eşe ya da diğer kadınlara yansıtılır (projekte edilir). Anne kompleksi sadece ilişkilerimizi değil, hayatımızın başka alanlarını da etkiler. Konu “anne” kompleksi olduğunda... Okumaya Devam et →

Öne Çıkarılmış Yazı

ERİL ARKETİPLER: SİHİRBAZ’IN YOLU

Sihirbaz… kimilerinin kulağına büyülü gelen, kimine göre uçarı, kimine göreyse yokluğu imkânsız olan, benim içinse hayatın merkezinde duran arketip. O, görülmeyeni görebilme, duyulmayanı duyabilme ve ötede olanı kavrayabilme kapasitesi… O, içinde bulunduğumuz çağın yöneticisi… O, doktorların, avukatların, bilim insanlarının, terapistlerin, analistlerin ve şifacıların güçlerini aldıkları öz. … Sihirbaz, içimizdeki ve dışımızdaki dünyayı dönüştürürken bize rehber... Okumaya Devam et →

Öne Çıkarılmış Yazı

ERİL ARKETİPLER: SAVAŞÇI’NIN YOLU

Erkek psikolojisinde “Savaşçı” olarak karşımıza çıkan bu arketip, Moore ve Gillette’in kitabında yer alan ifadeyle, erkeğin çocukluk yıllarında “Kahraman” olarak hayat bulur ve erkekteki “ergen” enerjiyi barındırır. Fakat eğer oğlanlıktan yetişkinliğe taşınırsa, Savaşçı’nın olgunlaşmamış halleri olarak kendisini gösterir. Konuyla ilgili ayrıca makalenin sonunda yine “Like Stories Old”un Savaşçı arketipi için hazırladığı videonun benim tarafımdan hazırlanan... Okumaya Devam et →

Öne Çıkarılmış Yazı

ERİL ARKETİPLER: KRAL’IN YOLU

Arketiplerin ikincisi… “Kral”, nam-ı diğer “İlahî Çocuk”. Robert Moore ve Douglas bu arketipin özünde İlahî Çocuk olduğunu söylerler. Bu oğlan çocuğu büyüdüğünde Kral’a dönüşür. Çocuk, sembol olarak yeni ve hayat dolu enerji anlamına gelir. Rüya sembolizminde oldukça önemli bir yeri vardır ve rüyasında bebek ya da küçük çocuk gören kişilerin yeni, yaratıcı, taze bir enerji alanına... Okumaya Devam et →

Öne Çıkarılmış Yazı

ERİL ARKETİPLER: ÂŞIĞIN YOLU

Erkeğin ya da erilin dört ana arketipinden “Âşık” ile yolculuğumuza başlıyoruz. Bu arketipin ve diğerlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için Robert Moore ve Douglas Gillette’in nitelikli ve incelikli bir şekilde ele aldıklarını düşündüğüm arketipsel anlatımı temel alarak kendi görüşlerimi, sezgilerimi ve analizlerimi takip ederek kapsamlı bir anlatım sunmaya çalışacağım. Ayrıca makalenin sonunda, çalışmalarına çok değer verdiğim... Okumaya Devam et →

Öne Çıkarılmış Yazı

Erkeğe Ağıt: ERİL POTANSİYELLERİN KAYBI

“Bizim neslimiz Büyük Depresyon ya da Büyük Savaş’ı yaşamadı. Bizim savaşımız ruhsal bir savaş. Bizim depresyonumuz kendi hayatlarımız.” (Tyler Durden) Chuck Palahniuk, Dövüş Kulübü   Modern insan, belki de dünya tarihinin en paradoksal sürecini yaşıyor: Bir yanda savaş ve açlık, diğer yanda önüne geçilemeyen bir tüketim; bir yanda çok gelişmiş teknolojik bir altyapı, diğer yanda... Okumaya Devam et →

Öne Çıkarılmış Yazı

2019 Yeni Çalışma: “RÜYALARLA YOLCULUK”

Rüyada psişe, imgelerle konuşur ve doğanın en ilkel seviyelerinden türeyen içgüdülere ses verir. C. G. Jung Rüyalar, psikanaliz ve derinlik psikolojisinin öncüsü C. G. Jung tarafından kişinin hayatında büyük rol oynayan bilgi kaynakları olarak ele alınmıştı. Jung, rüyaların özellikle de modern insan tarafından anlaşılmadığını, ancak insanlık tarihi boyunca pek çok kültürün rüyalara çok önem verdiklerini... Okumaya Devam et →

Öne Çıkarılmış Yazı

Yeni Kitap: YAKINLIĞIN DÖNÜŞTÜRÜCÜ GÜCÜ Uyanmış Tek Eşliliğe Yolculuk

Robert Augustus Masters'ın Türkçe'ye çevrilen yeni kitabı Didem Çivici editörlüğünde raflarda... Yakın ilişki uzun yıllar boyunca ruhsal yaşama ikincil bir alternatif olarak görülmüş ve bu şekilde deneyimlenmiştir. Son zamanlardaysa, apayrı alanları ve otomatiğe bağlamış ilişkileri devam ettirmek yerine, ruhsal ve özel yaşantılarımızı bir bütün haline getirme gereksinimi giderek daha belirgin bir hale gelmeye başlamıştır. Aldatma... Okumaya Devam et →

Öne Çıkarılmış Yazı

Marion Woodman ile YEME BOZUKLUKLARI ve BAĞIMLILIK Üzerine

Anoreksiya, Blumiya ve Bağımlılık* Tarrytown: Neden günümüzde yeme bozukluklarında böylesine hayrette bırakan bir artış görüyoruz? Marion Woodman: Anoreksiya ve Blumiya çok daha yaygın çünkü kadınlar kendi bedenlerinden hiç bu kadar uzak olmamışlardı. Bu, köklü bir içsel öfke doğuruyor ve bu öfke nesilden nesle aktarılıyor. Yine de Anoreksiya gibi hastalıkların, eğer bu hastalıkların mesajını anlayabilirsek, kötü olmak yerine... Okumaya Devam et →

Öne Çıkarılmış Yazı

EGO’NUN ÖNEMİ (Marion Woodman)

Olanı görebilecek olan ego mudur?  Woodman: Evet. Fakat çoğu insanın bir ego geliştirmesi için çok çalışması gerek. Pek çok insan personada yaşıyor, ki bu dışarı gösterilen parça, bir nevi maske. Gösteri yapıyorlar -gerçek duygularıyla temasta değiller ve herhangi bir durum oluştuğunda kızgın olup olmadıklarını ya da ağlamak isteyip istemediklerini dahi bilmiyorlar. Duygularını ifade edememekten dolayı mutsuzlar... Okumaya Devam et →

Öne Çıkarılmış Yazı

DÖRT ARKETİP: VİZYONER / AFRODİT

Vizyoner… Büyücü… nâm-ı diğer, “Afrodit”. Rahmin, dişil özün ve yaratıcılığın ifade buluşu. Vizyoner arketipi bir puella olmakla beraber Şifacı arketipindekinden daha fazla eril öze sahiptir. O, yaratıcı özü (dişil öz) ile buluşmuş olan eril özdür; eril özünü keşfetmiş olan dişildir; Egosunu geliştirmiş, bilinçle yol alan Aşk Tanrıçası’dır. O, “Eril ile Dişil’in Buluşması”dır. Vizyoner, kendisinden önce gelen üç... Okumaya Devam et →

Öne Çıkarılmış Yazı

DÖRT ARKETİP: ŞİFACI / PERSEPHONE

Anne-baba kompleksine bağlı olarak kadındaki olası arketipleri incelemek üzere çıktığım yolculuğun üçüncü hanedanlığındayız: Şifacı… benim nezdimde nam-ı diğer “Persephone”. Ana arketip ailesi puella olan Persephone, sağlıklı formundayken, yani bastırılmadığında, kabul edildiğinde, karanlığa ya da bilinçdışına itilmediğinde çok değerli armağanlar sunar: İyileştirme, kendisiyle derin bağlantı kurabilme, olanı kabul edebilme, teslimiyet, empati ve potansiyel güç. O, bireydeki... Okumaya Devam et →

Öne Çıkarılmış Yazı

DÖRT ARKETİP: SAVAŞÇI / ARTEMİS

Savaşçı, nam-ı diğer “Artemis”, tam anlamıyla bir Amazon karakterdir. Eril gücü yüksektir ve eğer sağlıklı bir şekilde hayat bulabilirse kadının animusunu derinleştirir, bilgeleştirir ve hayat içerisinde kendisiyle güçlü bir bağlantı kurarak ilerleyebilmesini sağlar. Artemis, eylem getirir. O, aynı savaş meydanında kendinden vazgeçerek ilerleyen, kendinden daha büyük bir varlığa teslim olabilen, kendini adayan bir savaşçı gibi... Okumaya Devam et →

Öne Çıkarılmış Yazı

DÖRT ARKETİP: BİLGE/DEMETER

Kadında psişede yer alan arketipleri içerdikleri eril ve dişil özleri itibarıyla temel iki ana grupta incelemeyi tercih ediyorum: Amazon ve Puella. Amazon arketipi genel hatlarıyla bakıldığında eril baskınken Puella arketipi ise dişil baskın bir arketip. Her nasıl ki eril ve dişilin sağlıklı ve sağlıksız hallerini inceliyorsam, bu iki arketipin de sağlıklı ve sağlıksız formlarını ve... Okumaya Devam et →

Öne Çıkarılmış Yazı

RÜYALAR, MASALLAR VE AŞKLAR

"Olmak, algılanmaktır. Ve kendini bilmek ancak başka birinin gözleri aracılığıyla mümkündür. Ölümlü yaşamlarımızın doğası, tüm zaman boyunca farklı şekillerde beliren kelimelerimizin ve eylemlerimizin sonuçlarıdır. Yaşamlarımız bize ait değil; rahimden mezara dek, geçmişte ve şimdi, başkalarına bağlıyız ve her suç ve her iyilikle geleceğimizi doğuruyoruz." - David Mitchell, Bulut Atlası   Hayatımızın çoğunu bilinçsizce yaşadığımız varsayımıyla yola... Okumaya Devam et →

Öne Çıkarılmış Yazı

KENDİ GÖLGEMİ KEŞFETMEK: ANİMA/ANİMUSU BULMAK

C. G. Jung’a göre erkeğin ve kadının kolektif bilinçdışı arketipleri olan anima (erkekte) ve animus (kadında) bireyin anne ve baba kompleksleriyle doğrudan bağlantılı ve özellikle de ilişkilere bakışını ve ilişki yapılarını belirliyor.  Hayatımızın bütününe hâkim olan ve hayata dair tüm seçimlerimizi yöneten bu iki “derin gölge”yi fark etmediğimizde ya da sırtımızı döndüğümüzde yıllar içerisinde güçlenerek... Okumaya Devam et →

Öne Çıkarılmış Yazı

ARKETİPLERLE DERİNLEŞMEK

"Arketipler davranışlarımızı belirlerler ve bilinçli olmamız için yardımcı yapılardır. Ego'nun oluşmasına destek olurlar."[1] Ursula Brasch "Arketip imgeler insan psişesindeki en yüce değerler arasındadır; kadim zamandan beri tüm insanlığın gök kubbesinde yer almışlardır." C. G. Jung             Arketip (ilksel imge), arkaik özellik taşıyan imgeye verilen addır. Mitolojik motifler barındırmakla birlikte, kolektif bilinçdışının bir ürünüdür, yani kültürler... Okumaya Devam et →

Öne Çıkarılmış Yazı

VAHŞİ KADIN’IN YOLCULUĞU: Kendinle ve Yaşamla Bağlantıya Geç!

          Günlerden bir gün, karanlık bir ormanın içerisine doğru kıvrılan bir keçi yolunda yürürken buldum kendimi. Etrafı tezek kokusu sarmıştı, heybetli ağaçlarsa her yerdeydi. Göğe baktım, yapraklarla dolu. Yere, toprağa baktım, yapraklarla dolu. “Her şey bir peçe ile örtülü sanki,”dedim içimden ve alnımdan akan teri silmek için yüzüme götürdüm ellerimi. Peçeyle örtülüydü yüzüm. Bedenim çıplaktı ama... Okumaya Devam et →

Öne Çıkarılmış Yazı

GÖLGELERLE DANS: YANSITMA

"Gölgeyi yansıttığımız kişinin gerçekliğiyle kendi komplekslerimizi ayırt edemez hale geliriz." Edward C. Whitmont  "Yansıtma, kendi içinde tehlikeli olduğu halde, kolektif bir ilişkiden bireysel olana geçişte kişiye yardım eder." C. G. Jung  "Kahramanlara tapınışımız saf gölgedir; bunu yaptığımızda potansiyellerimizi ve gücümüzü reddetmiş ve başkasına vermiş oluruz." Robert A. Johnson              ... Okumaya Devam et →

Öne Çıkarılmış Yazı

KARANLIĞIN BİLGELİĞİ: Bilincin Dışına Yolculuk

"Maskeler açığa çıkarır. Saklamazlar. Maskeler senin iştahla arzuladıklarını, tutkularını, en derin gizli şehvetlerini ifşa ederler."  Chloe Thurlow, Katie in Love "Bilincin bilinçdışına karşı tavrı ne kadar olumsuz olursa, bilinçdışı da o kadar tehlikeli bir hale gelir."[1] C. G. Jung  "Karanlık yanı (bilinçdışını) reddetmek zamanla hissizlik, depresyon, endişe, psikosomatik rahatsızlıklar ya da kazaları beraberinde getirir."[2] Robert... Okumaya Devam et →

Öne Çıkarılmış Yazı

ANİMUS: KADININ ERİL RUHU

Animus, kadının bilinçdışındaki ruh-imgesine C. G. Jung tarafından verilen isim. Jung'a göre karanlık alanda, yani bilinçdışında gölgeler, anima ve animus bulunur. Gölgeler daha çok kişisel bilinçdışını ifade eder ve belirlenmeleri daha kolaydır. Anima ve animus bilinçten daha uzakta yer alır ve ulaşılmalarına daha zor bakılır. Anima, bilinçdışında yer alan bir arketiptir ve çoğunlukla projekte edilerek... Okumaya Devam et →

Öne Çıkarılmış Yazı

ANİMA: ERKEĞİN DİŞİL RUHU

Anima, bir erkeğin psişesinin tüm dişil psikolojik eğilimleridir; duyguları ve ruh halleri, sezgileri ve kabullenici yapısı, sevgi kapasitesi ve doğa ile bağlantısı, en önemlisi de bilinçsiz alanla olan ilişkisi.[1] Kısacası anima, bir erkeğin bilinçsiz alanıdır. Anima, peri masallarındaki yaşlı cadıdır. O, karanlık güçtür. O, femme fataledir. O, ölüm perisidir. Ve aslında amacı, bireyin gelişimine katkıda... Okumaya Devam et →

Öne Çıkarılmış Yazı

“ARKAMIZDA SÜRÜKLEDİĞİMİZ UZUN ÇUVAL” – 2

Kişiliğimizde sevmediğimiz her parçamız bize düşman kesilecektir. Hatta bu parçamızın uzak bir yere gidip bize karşı isyan etmeye başlayacağını da söyleyebiliriz. Shakespeare'in krallarının deneyimledikleri pek çok felâket işte bu cümlenin içerisinde hayat bulur. "Wales"teki Hotspur Kral'a karşı isyan eder. Shakespeare'in şiir sanatı, bu içteki isyanların tehlikelerine karşı muazzam şekilde duyarlıdır. Merkezde bulunan kral her zaman... Okumaya Devam et →

Öne Çıkarılmış Yazı

“ARKAMIZDA SÜRÜKLEDİĞİMİZ UZUN ÇUVAL” – 1

Şeyleri (kavramları, keşifleri...) yaratmadığımız, ama onları hatırladığımız düşüncesi eski Gnostik bir inançtır. Karanlık tarafı en iyi hatırlayanlar içerisinde en iyi tanıdığım Avrupalılar arasında Robert Louis Stevenson, Joseph Condrad ve Carl Jung var. Onların bir kaç fikrine değinecek ve kendi düşüncelerimden de bir kaçını ekleyeceğim. Önce kişisel gölgeden bahsedelim. Bir ya da iki yaşlarındayken, 360-derece kişilik... Okumaya Devam et →

Öne Çıkarılmış Yazı

AŞK VE GÖLGELER

"Başkasını görmek istiyoruz, ama bilinmek istemiyoruz."[1]   Gölgelerimizle girdiğimiz ilişkilerimizin özeti bu olsa gerek. Gölgelerimizin yok olmayacağı tezini[2] kabul edersek, zaten bireyler olarak hayatlarımızı yeterince zor hale getiren gölgelerimizin ilişkilerimizdeki yansımalarını hayal etmek pek zor olmasa gerek. Zira eminim bu yazıyı okuyan herkes hayatında en az bir ilişkinin (platonik ya da gerçek) içerisinde bulunmuştur. İşte... Okumaya Devam et →

Öne Çıkarılmış Yazı

MASKÜLENİ VE FEMİNENİ GERİ ÇAĞIRMAK

Maskülen (animus) ve femineni (anima) geri çağırmak, "gücü yeniden eline almak" ya da "sağlıklı cinsel özler geliştirmek" anlamına geliyor. Çocukluktan itibaren Benlik'ten ayrılan yanlarımızı yeniden kazanmaya çalıştığımız var sayımından yola çıkalım ve önceki makaleler[1]in ışığında söze başlayalım... Senex ya da Artemis arketipi için öncelikle baba figürü ile olan ilişkinin derinliklerini incelemek ve kendi maskülen özünü... Okumaya Devam et →

Öne Çıkarılmış Yazı

“ÇOCUK KADINLAR”: ARTEMİS ARKETİPİ

"Tek başıma kendime yeterim!" Bir isyan cümlesi mi? Korku mu içindeki? Acı mı? Güvensizlik mi? Hüzün mü? Modern dünyanın bize en çok kazandırdığı arketip bu olsa gerek: Güçlü kadınlar. Yıkılmaz kadınlar. Erkeğe ihtiyaç duymayan kadınlar. Babalarına aşık ya da hayran oldukları kadınların maskülen güçlerine tapınan kadınlar... Bu kadınlar feminizmi doğuran kadınlar. Bu kadınlar "eşitlik" peşinde... Okumaya Devam et →

Öne Çıkarılmış Yazı

“ÇOCUK KADINLAR”: PUELLA ARKETİPİ

"Erkeklere güven olmaz." Sanıyorum ki aramızda annesinden bu cümleyi duyan çokça kadın vardır. Bu kadınların anneleri ya evlenip boşanmış, ya dul ya da hanede baba olmayan bir ailede büyümüşlerdir. Sonuç: Güven sorunu yaşayan ya da ilişkiye girmekten korkan kadınlar. "Anasının kızı" kadınlar. Bu kadınlar, aynı puer[1]ler gibi gerçek dünyadan uzak, bir fanusun içerisinde yaşamaya meyillidirler.... Okumaya Devam et →

Öne Çıkarılmış Yazı

“ÇOCUK ERKEKLER”: SENEX ARKETİPİ

Puer arketipini incelediğim yazıdan devam ediyorum. Bu defa da "babasının oğlu" karakterine yakından bakıyoruz. Zweig ve Wolf, kitaplarında[1], babasının oğlu olarak ya da babanın baskın olduğu ailelerde yetişen erkeklerin kendi feminen özlerini, yani animayı gölgeye attıklarından bahsederler. Animanın gölgeleye atılması farklı şekillerde olabilir: Kadın düşmanlığı, duygusallığı ve hisleri yermek ya da gereksiz bulmak, kırılganlığı güçsüzlük,... Okumaya Devam et →

Öne Çıkarılmış Yazı

“ÇOCUK ERKEKLER”: PUER ARKETİPİ

Ebedî gençliği arayan, sistemi, dünyayı ve bedenini reddeden, spiritüel, düşler içerisinde yaşayan ya da sisteme ayak uyduramayan, büyümek istemeyen erkeklerin mitolojik ifadesi puer aeternus. Bu türün kadınlarına verilen isim ise puella aeterna, ancak bu yazıda kadınlara değil, "Mr. Nice Guy" yazısının ardından gelmesi nedeniyle erkeklere değinmek istiyorum. Robert Bly, "Iron John" kitabında aslında tamamıyla bu... Okumaya Devam et →

Öne Çıkarılmış Yazı

ERKEĞİN ANATOMİSİ: “MR. NICE GUY”*

Hayatınızın ve ilişkinizin her daim sorunsuz ve huzurlu olmasını istiyor, kendinizi diğer erkeklere göre “daha iyi” ve “daha verici” ya da “daha dürüst” mü görüyorsunuz? Nedeni Robert A. Glover’ın kitabında bahsettiği “Mr. Nice Guy”* sendromunuz olabilir! Glover’a göre, İyi Adamlar iyi, verici, nazik ve ilgili olurlarsa, her şeyi doğru yaparlarsa mutlu ve tatmin olacaklarına, hayatlarının sorunsuz... Okumaya Devam et →

Öne Çıkarılmış Yazı

İLİŞKİNİN TAO’SU

“Kırılganlığın olmadığı bir ilişkinin kıyıya vurması kaçınılmazdır.” – Robert Augustus Masters Şeffaflığın ve kırılganlığın görünür olmadığı yerde duygular ve düşünceler (hikayeler) birikiyor. Bu birikmeler de sanrıları, varsayımları ve yok saymaları doğuruyor. Şeffaf olmak, kırılganlığımızla, yani içimizde süre gelen her şeyle orada apaçık nefes alabilmek belki de bizi en çok korkutan şey. Kalbi açık tutmak hiç bilmediğimiz... Okumaya Devam et →

Öne Çıkarılmış Yazı

DERİN İLİŞKİ

İlişki kurmak, cinselliğin ve paylaşımın var olduğu, çekim dolu bir dinamik sizi cezbediyorsa, aşk ve sevginin ilişki boyutunda nefes almayı seçiyorsanız ve kişisel gelişimin ilişkilerdeki tezahürünü merak ediyorsanız muhtemelen bu makaleyi seveceksiniz. Baştan söylemeliyim ki amacım ilişkilerin gerekliliğini savunmak değil. İlişki kurmayı tercih ediyorsak, ilişkilerde derinliği, samimiyeti, yakınlığı ve sürekliliği nasıl sağlayabileceğimiz üzerine bir kaç... Okumaya Devam et →

Öne Çıkarılmış Yazı

SAĞLIKLI İLİŞKİLER KURMAK

Önceliğiniz bağlantı kurmak olsun. Her şeyin sizin şifanıza, farkındalığınıza ve ilişki anlamında derinleşmenize hizmet etmesine izin verin. Koşullanmalarınızın (öfke, korku, utanç ve suçlama ile) seçimlerinizi etkilemesine izin vermeyin. Yaşamınıza hüküm süren alışkanlıklarınızı (davranış, konuşma, düşünme) fark edin. Partnerinizin eylemlerini kabul etmekle partnerinizi kabul etmeyi birbirine karıştırmayın. İlişkinizde yolunda giden şeylerin, yolunda gitmeyen şeyleri örtülemesine izin... Okumaya Devam et →

Öne Çıkarılmış Yazı

Derin Bağlılık

Cinselliği romantize ederek, ruhsallaştırarak ya da cinselliğe tantrik veya metafizik kavramlar yükleyerek, onu “daha kutsal” bir şeye dönüştürmeye çalışarak manipüle edebiliyor ve olası derin bir bağlantıyı mahvedebiliyoruz. OLUŞların içerisine kavramları ve anlamları yerleştirdiğimizde doğallıktan uzaklaşabiliyoruz. Biz bunu yaptıkça ise olmakta olan yok olabiliyor. Şimdi olan her ne varsa onda derinleşmek yerine gelecekte olmasını ümit ettiğimiz... Okumaya Devam et →

Öne Çıkarılmış Yazı

WordPress.com'da Blog Oluşturun.

Yukarı ↑