ARKETİPLER, RÜYALAR VE MASALLARLA JUNG PSİKOLOJİSİ’NE GİRİŞ

21-22 ARALIK
İSTANBUL

Arketipler, rüyalar ve masallar Jung psikolojisinde her daim gündemde tutulan kaynaklardır. İnsanı ve psikolojisini, insanın sosyal ve politik yaşamını, insanın dünya ile ilişkisini incelerken bize yol gösteren anlatım ve ip uçları sundukları için özellikle mitoloji, masallar ve kişisel rüyalara çokça danışırız. 

Arketipler, insanın bilinçdışında yer alan komplekslerin merkezinde yer alan güçler olarak nitelendirilirken masallarsa insanın kişisel gelişiminde yol gösterici rehberler olarak görülürler. Rüyalar ise kişinin psikolojik durum raporunu bize sunabildiği gibi bazı durumlarda da geleceğe dair imgeler ve anlatımlar taşıyabilirler -ki bu açıdan yol gösterici olabilirler de diyebiliriz.

C. G. Jung, insan psikolojinin dinamiklerinin ağırlıklı olarak arketiplerce yönetildiğini, bu arketiplerin ise insanlık tarihinden çok daha öncesine dayandığını, masalların da bu nedenle insan psikolojisinin yapılanmasında ve incelenmesinde büyük bir öneme sahip olduğunu söylemişti.

Son yıllarda masallara ve masalcılığa duyulan özlemle birlikte masalcıların ve masalların popüler kültürün bir parçası olması, Jungiyen bir gözle bakıldığında “kolektif psişenin iyileşme çabası” olarak görülebilir. Bu, toplumsal olarak “psişik iyileşme/bütünleşme” arayışının bir parçası olabilir ve özellikle de son 100 yılda bu alanda hem bireysel hem de kolektif ölçüde oldukça yol kat ettiğimizi de söyleyebiliriz.

Ben de bu alana katkıda bulunmak ve özellikle de rüyalara ve arketiplere merak duyan, masalların gizemini anlamaya çalışanlara (ve de masal anlatıcılarına) özel bir günlük bir giriş semineri düzenlemeye karar verdim. Bu alanda senelerdir sürdürdüğüm eğitimlerimin yanında en sonunda Türkiye’nin ilk Jung analist adayı olarak “Derinlik Psikolojisi ve Arketipsel Psikoloji” alanında vereceğim eğitim ve çalışmaların da müjdecisi olacak bu ilk seminer.

> Psikoloji, psişe çözümlemesi, kişisel gelişim, rüyalar ve masallarla yakın temasta olan herkes için 2 günlük eğitim ve çalışma.

İçerik:

  • Jung Psikolojisi’nin temel kavramları: Bilinç, bilinçdışı, psişe, arketip, anima-animus, ego, persona, Benlik.

  • Jung Psikolojisi’nde arketipler, rüyalar, masallar ve mitolojinin yeri

  • Başlıca arketipler ve arketiplerin rüyalar/masallar/mitolojide keşfi

  • Semboller ve sembollerin kullanımı

  • Rüyalar, masallar ve mitlerdeki arketipleri tanımak

  • Rüyalar, masallar ve mitleri (arketipleri) bilinçli hayatta kullanmak

Eğitmen: Didem Çivici

Kayıt: didemcivici@hotmail.com