Jungiyen Analiz

Didem Çivici ile Jungiyen analize başlamak için ön şartlar:
1. Bilinen herhangi bir psikopatolojik tanınızın olmaması.
2. Didem Çivici tarafından sunulan eğitimlerden en az 2 seminere veya 1 yoğun eğitime katılmış olmanız.
3. En az altı ay boyunca (haftada en azından bir saat) analize devam edebilecek maddi-manevi iradeye sahip olmanız.

İletişim: