“DREAM WORK”

“DREAM WORK” (RÜYA ÇALIŞMASI NEDİR / NE DEĞİLDİR?
1. Bu çalışma terapi ya da tedavi amaçlı değildir. Asıl amaç, (Jungiyen bakış açısıyla) kişilerin bireysel gelişimlerinde büyük rol oynayan rüyaların dinamiklerini ve dillerini anlamaya yönelik bir çabadır.
2. Çalışmalar genel çerçevede Jungiyen psikolojiyi temel alır. Eğitimini tamamlamakta olduğum “Jung analistliği” kapsamında aldığım tüm teknik ve bilgiler ışığında hazırlanan bu çalışma süresince kişilerin kendi rüyalarını anlamalarına, rüyaları ve bilinçli hayatları arasında bağ kurmalarına yardımcı olmak amaçlanmaktadır.
3. İçerik kapsamında rüya sembolleri öğretilmeyecek fakat bu konuyla ilgili kaynaklar sunulacak. Rüya grup çalışmaları kolektif değil kişisel bilinçdışına yönelik çalışmalardır.
 
“DREAM WORK” GRUBU NASIL ÇALIŞIR?
1. Ayda 2 online buluşma ile grup içi paylaşım sağlanır.
2. Kolaylaştırıcı her katılımcıya rüyalarla ilgili temel bilgileri aktarır ve grup paylaşımının akışını sağlar.
3. Rüya çalışma grupları dışarıya kapalı şekilde ilerler.
Ücret Bilgisi ve Kayıt için: didemcivici@hotmail.com
Reklamlar