JUNG PSİKOLOJİSİ’NE GİRİŞ

Jung Psikolojisi olarak da bilinen Analitik Psikoloji, 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Carl Gustav Jung tarafından oluşturuldu.

Freud’un mirasçısı olarak görülürken, Freud’un “Psikanaliz” okulunu devam ettirmek yerine kendi okulunu (Analitik Psikoloji) kuran Jung, psikolojinin merkezine mitolojik düşünceyi yerleştirirken aynı zamanda da ampirik (deneyci) yaklaşımıyla psikolojiyi bireyin hayati sürecini açıklayan bilim alanı olarak ilan etmiştir.

Jung, bilinçdışı kavramının derinliklerine olan ilgisi ve çocukluğundan itibaren yoğun bir şekilde deneyimlediği rüyalarının da katkısıyla insan psişesinin katmanlarını keşfetmeye kendini adamıştı. Bilinçdışının her iki yüzünü (kişisel ve kolektif) aydınlatırken aynı zamanda da insanın bireysel dönüşümüne ve ego gelişimiyle gerçekleşebilen tamamlanmaya “bireyleşme” ismini vererek psikolojiyi, geçmişin irdelendiği “nedensel”likten çıkarmış, “amaçsallığa” taşımıştır. Jung’a göre her psikopatolojik durum, insan psişesinin bütünleşme amacına hizmet eder. Bu nedenle de psikolojik durumlara, kurtulunması gereken sorunlar olarak değil, birer yol gösterici olarak ele alınması gerektiğini savunmuştur.

Jung Psikolojisi ya da Analitik Psikoloji’nin merkezinde rüyalar, mitolojik hikayeler ve masallar yer alır. Jung’a göre bu üç kaynak, insan psişesinin en gerçek dilini kullanır ve bu nedenle de psikolojide yer almazı elzem kaynaklardır. Bireyin biricik psişik yapısını en iyi şekilde görebileceğimiz yer, rüyalardır. Bu nedenle de Jungiyen analizde rüyalar başlıca terapi araçlarıdır.

Bu 1 günlük seminerde Jung Psikolojisi’nin ana hatlarına değineceğiz ve “Analitik Psikoloji” ya da “Derinlik Psikolojisi” olarak da ifade bulan bu kapsayıcı bilim dalının inceliklerini günümüz dünyasıyla eşleştirerek ilerleyeceğiz.

İçerik:

  • Jung Psikolojisi’nde temel kavramları: Bilinç, bilinçdışı, psişe, arketip, anima-animus, ego, persona, gölge, Benlik.
  • Kompleksler: Anne ve Baba Kompleksi
  • Jung Psikolojisi’nde arketipler, rüyalar, masallar ve mitolojinin yeri
  • Arketipler ve Arketipsel imgeler
  • Jung Psikolojisi’nde semboller ve önemi