Kadında ve Erkekte Dört Arketip ve İşlevleri

20-21 MART – 11:00-15:00

Psişe, sayısız arketiple doludur. Bununla birlikte, insanlık tarihi, mitler ve masallar bize baskın birkaç arketipi sunar. Bu arketipler, ya da ana psişik fonksiyonlar, insan hayatının devamı için gereklidir. 

C. G. Jung’un psikolojik tipleri ile de bağlantılı olan dört ana arketipsel oluşumun kadın ve erkek psişesinde yer alma biçimleri birbirlerine yakın olmakla birlikte aynı zamanda da farklılıklar içerirler. Fakat günümüz Jungiyen psikanalisti, yüz yıl önce Jung tarafından aktarılan kadın-erkek psikolojisinden bir adım öteye geçerek, cinsiyet ötesi kavramlara odaklanmaya meyletmektedir. Bu nedenle, “feminen ve maskülen arketipler” olarak yer alan bu psişik fonksiyonların hem kadın hem de erkek psişesindeki yer alma biçemlerinin anlaşılması sanıyorum ki insanlık için çok önemlidir.

Bu iki günlük seminer dizisinde kadının ve erkeğin hayatında baskın olan dört ana arketipsel oluşuma odaklanıyor olacağız. Sadece Carl Gustav Jung’un değil, ilk ve en önemli Jungiyen analistlerden olan Emma Jung, Toni Wolff, Marie-Louise von Franz, Esther Harding ve Barbara Hannah gibi şahsiyetlerin yanı sıra Robert Bly, James Hollis ve Marion Woodman gibi Post-Jungiyen analistleri de ışığında yürümeye gayret edeceğiz.

NOT: HER SEVİYEYE UYGUNDUR. EĞİTİM ÖNCESİ OKUNMASI İÇİN MATERYAL PAYLAŞILACAKTIR.

Konular:

 • Puer/Puella
 • Senex/Hekate

  Kadın/Anima’da 4 Ana Arketipsel Oluşum
 • PERSEFON / ŞİFACI / SEVGİLİ – “MEDIAL”
 • DEMETER / ÖĞRETMEN / ANNE – KRALİÇE – “EŞ”
 • ARTEMİS / LİDER / SAVAŞÇI / KAHRAMAN – “AMAZON”
 • AFRODİT / VİZYONER / SİHİRBAZ – BÜYÜCÜ / SOFYA / SİMYACI / BİLGE KADIN – “HETAIRA”

  Erkek/Animus’ta 4 Ana Arketipsel Oluşum
 • ARES-WOTAN / SAVAŞÇI / KAHRAMAN 
 • AMOR / ÂŞIK – SEVGİLİ 
 • CHRONOS-SATURN / KRAL – LİDER / BABA 
 • HERMES – MERCURIUS / VİZYONER / SİHİRBAZ – BÜYÜCÜ – SİMYACI / BİLGE ADAM