MASAL ANALİZİ SEMİNERLERİ

MASALLARIN JUNGİYEN ANALİZİ  (ONLINE)

Masallar insan psikolojisinin temel dinamiklerini konu alırlar. Bununla da kalmaz, hayat boyu karşımıza çıkabilecek pek çok zorluk ve fırsat karşısında nasıl ilerleyeceğimizi de gösterirler. 

Masallar kolektif rüyalardır, denir. Aynı rüyalar gibi masallar da insanlar için rehberdirler ve bu nedenle de masalların dilini anlamak hayati önem taşır.

Bu bir günlük seminer boyunca hem Jung Psikolojisi’nin temellerini ve masalların kökenini inceleyeceğiz hem de seçeceğimiz bir masal aracılığıyla masallara psikolojik açıdan bakmayı öğreneceğiz.

Program:

12:00-13:30 : Jung Psikolojisi’nin Temelleri
(Psişe/Benlik/bilinç/bilinçdışı/gölgeler/arketipler/anima-animus/psişenin dinamikleri)

13:45-15:15 : Jungiyen Analiz’in kökeni: Arketipsel ve Mitolojik Yaklaşım

16:00-17:30 : Masallarda Jungiyen Analizi: Örnek Masal Üzerinden Analiz Yaklaşımı

 

MASALLARDA BİREYLEŞME ve SEMBOLLERİ

Masallar, tüm insanlığa dair arketipsel anlatımları temel alır. Arketipsel anlatımlarsa psişeye ait örüntüler içeren sembolik süreçleri kapsar. Arketipler, kolektif unsurlardır ve kişinin kendisiyle ve yaşamla bağlantı kurmasını sağlayarak bireysel gelişimi (bireyleşmeyi) sağlarlar.

Analitik Psikoloji okulunun kurucusu C.G. Jung, arketiplerin, insanlığa dair en derin bilgilerin aktarım araçları olduklarını kabul ederek çalışmaları içerisinde rüyalara, mitlere ve masallara çok önem vermiştir. Ayrıca, insan psişesini mitolojik bir bakış açısıyla incelemiş ve tüm psikolojik oluşumları kişileştirerek onlara birer karakter atfetmiştir: Ego, Gölge, Persona, Anima/Animus, Anne, Baba, Logos ve Eros…

Bu karakterler, masalların tümünde farklı “arketip imgeleri” olarak karşımıza çıkarlar, bilginin nesilden nesile aktarılmasını sağlarlar ve bilgiyi farklı semboller aracılığıyla sunarlar. Çünkü bilinçdışı, semboller aracılığıyla konuşur.

Bir gün sürecek olan “MASALLARDA BİREYLEŞME ve SEMBOLLERİ” seminerinde masalların arketipsel dünyasına yolculuk edecek, insan hayatının en büyük amacı olan “bireyleşme süreci” için gerekli adımları masalların içerisinde keşfedeceğiz.

İÇERİK:

Masalların Dilini Anlamak: Semboller ve Arketipsel Anlatım

Jung Psikolojisi’nde “Bireyleşme”

Örnek Masallarla Sembol ve Bireyleşme İncelemesi