JUNGİYEN RÜYA ANALİZİ OKULU

21 KASIM – 13 ARALIK
1.Hafta (21-22 KASIM)
2.Hafta (28-29 KASIM)
3.Hafta (5-6 ARALIK)
4.Hafta (12-13 ARALIK)
Kayıt: didemcivici@hotmail.com

Jung Psikolojisi’nde rüyaların yeri büyüktür. Rüya analizi aracılığı ile kişinin bireyleşme sürecinde bilinçli şekilde devam edebilmesi mümkün olur ve kişi kendi rüyalarını okumayı öğrendikçe krizler fırsatlara dönüştürülür. Bu bakış açısından yola çıktığımızda diyebiliriz ki: Rüyalar, kişinin iç dünyasında neler olduğuna dair ışık tutan incelikli anlatımlardır.

Kişi kendi rüyalarını anlamakta ve onları tercüme etmekte zorluk çeker, çünkü rüyalar kişinin “bilinçsiz” alanında bulunan materyalleri ışığa çıkarır. Ünlü Jungiyen analist Marie L. von Franz bu konuda şöyle demiştir: “Rüyalarımızın içeriğini biz kendimiz göremeyiz. Rüyalar kişinin ‘sırtı’dır ve kişi kendi sırtını göremez. Bunun için başka bir kişiye ihtiyaç duyarız ve bu kişi bizim için ‘rüya analisti’dir.” Evet, rüyanın dili karmaşık ve anlaşılmazdır -özellikle de rüya gören kişinin kendisine. Fakat rüyalara nasıl yaklaşacağımızı anlayabildiğimizde, rüyaların ne olduklarına dair görü kazandığımızda kendi rüyalarımızın fısıltılarıyla nasıl yol alabileceğimizi öğrenebiliriz. Bunun içinse rüyaların diliyle benzer olguları paylaşan masallar ve mitolojik anlatımları anlamak ve bu anlatımların psişik örüntülerini tanımak bize çokça bilgi ve sezgi kaynağı sunar.

4 Haftalık “Jungiyen Rüya Analizi Okulu”nda Jung’un rüyaya yaklaşımının temellerini araştıracağız ve son iki oturumda pratiklerle rüya analizi metodlarını keşfediyor olacağız.

PROGRAM:

1. Hafta (21-22 KASIM):
Rüya analizi tarihi: Freudiyen ve Jungiyen yaklaşım
Rüya nedir? Nasıl oluşur? Rüya Çeşitleri

2. Hafta (28-29 KASIM):
Rüyada semboller: Mitoloji, Simya, Dini Motifler, Masallar ve Efsaneler
Öznel/Nesnel/Arketipsel yaklaşımlar

3. Hafta (5-6 ARALIK):
Rüya Analizi: Teleolojik Yaklaşım ve Bireyleşme Sürecinde Rüyalar
Rüya Analizinde Aktif İmgelem ve Amplifikasyon

4. Hafta (12-13 ARALIK):
Uygulamalı Rüya Analizi (2 gün)


Eğitim/pratik süresince değinilecek diğer konular:
JUNG PSİKOLOJİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR: PSİŞE, BENLİK, BİLİNÇ, BİLİNÇDIŞI, EGO, “ICH”, PERSONA, GÖLGELER, ARKETİPLER, ANİMA ve ANİMUS
BİLİNÇDIŞI MATERYALİ OLARAK RÜYA
RÜYALARIN DİLİ: SEMBOLLER
MİT ve MASALLAR ile RÜYALAR ARASINDAKİ BAĞ
RÜYA ÖRÜNTÜLERİ: RÜYA DİZİLERİ ve RÜYA TÜRLERİ
BİREYLEŞME SÜRECİNDE REHBER ve DESTEKLEYİCİ RÜYALAR
İYİLEŞTİRİCİ RÜYALAR: PSİŞENİN TERAPİST YÖNÜ
RÜYALARDA GÖLGELER, ARKETİPLER ve ANİMA/ANİMUS
RÜYA ANALİZİ/RÜYA TERCÜMESİ
RÜYALARLA ÇALIŞMA REHBERİ: “BEDENSEL HARİTA OLARAK RÜYA” (DREAM AS BODY MAP)

Katılımcılardan…

Eğitim benim için oldukça sarsıcı ve kapılar açıcıydı. Kendim ve başkaları için bazı davranışların temelinin ne kadar güçlü ve bazen kaçınılmaz olduğunu gördüm. Davranış kalıplarının çözülmesi ve sağlıklı (ne demekse) olmak için farkındalık edinmenin koşul olduğunu tekrar ve tekrar bildim. Bu yolculuğun hiç bitmeyeceğini,  başladıysak bu yolda yürümeniz gerektiğini gördüm. Yürüdükçe daha alan açıldığını anladım. Eğitimler ufkumu genişletti ve alan açtı. Mektuplarım (rüyalar) çoğaldı ve hatırlıyorum. Kıtlık bitti yani. Akıl ve bilimin rehberliğinde inanç ile desteklenmesi bulunulmaz nimet. Teşekkürler Didem Çivici. -Gül Hınçal

“Psişeye,bilinçdışına, rüyalara öylece yaklaşamazsınız ” der Didem Çivici. Rüyalarıma nasıl yaklaşmalıyım sorusu ve merakı içerisinde iken bu çalışma karşıma geliverdi. Katılmam zor görünse de son dakika olmasına ve kendime rağmen kendimi çalışmada buldum. İyi ki de buldum. Kendimi ve hayatı anlama ve bireyleşebilme yolculuğumda derinlere inmem gerekiyordu. Orada var olanı bulmak, bilmek önemli görünüyordu. Kendi hikayemi okumak istiyordum ve rüyaların bu okumada önemli olduğunu anlamıştım. Ve bu çalışma ben ve ben arasındaki uçurumun farkına varmamı sağladı. Çalışma sırasında Didem’in anlatımda, içerikte, pratikte gösterdiği dikkat ve hassasiyet ile rüyalarıma göstereceğim tavır konusunda bana önemli bir ışık yaktı yol açtı. Çok teşekkür ederim. – Sevgi Yiğit