JUNG PSİKOLOJİSİ’NDE ANİMA/ANİMUS

10 EKİM 2020
Kayıt: didemcivici@hotmail.com

Anima ve Animus, erkek ve kadın psişesinin belki de en akıl almaz ve en “uğraştıran” iki arketipi. Özellikle aşk ve ilişkiler söz konusu olduğunda baş rolü kapan bu iki karakter, erkeği ve kadını vezira de çevirir rezile de. Neden mi?

Anima, bir erkeğin psişesinin tüm dişil psikolojik eğilimleridir; duyguları ve ruh halleri, sezgileri ve kabullenici yapısı, sevgi kapasitesi ve doğa ile bağlantısı, en önemlisi de bilinçsiz alanla olan ilişkisi. Kısacası anima, bir erkeğin bilinçsiz alanıdır. Bir erkek, anima sayesinde kadına tutulur ve eşini seçer. Sadece bununla da kalmaz, erkeğin mantığını ve düşüncelerini bir hamlede etkileme gücü olan anima, erkeği parmağında oynatabilir.

Anima ruh hali üretirken, animus düşünce (Logos) üretir, der Jung. Animus, bir kadının farklı olasılıkları düşünmesini sağlar, yani varsayımda bulunmasını veya gerçek dışı olasılıklar yaratmasını. Bilinçdışındaki karanlık ve travmatik unsurlarla birleşen varsayımlar (olumsuz animus iletileri), bir kadının hayatını oldukça zorlaştırabilirken, hayatın farklı olasılıklarını net ve objektif şekilde sunan bir düşünce biçimi (olumlu animus iletileri) ise bir kadının hayatını oldukça kolaylaştırır. Fakat kadın, animusun bilincinde olmadığı sürece, onun kölesi olur. Ne de olsa “kadınların erkekler hakkındaki hayret verici varsayımları ve fantezileri, mantıksız argümanlar ve yanlış açıklamalar üreten animusun etkinliklerinden gelir.”

“Jung Psikolojisi’nde Anima/Animus” seminerinde bu iki yüce karakterin hayatımızdaki etkilerini inceleyeceğiz.

İçerik:

  • Anima ve Animus’un Psişedeki Yeri
  • Yapıcı ve Yıkıcı Anima/Animus
  • Anne Kompleksi-Anima İlişkisi
  • Baba Kompleksi-Animus İlişkisi
  • Rüyalarda Anima/Animus
  • Masallarda ve Mitlerde Anima/Animus
  • Anima/Animus Entegrasyonu