JUNGİYEN MASAL ANALİZİ YAKLAŞIMI

15 KASIM 2020
Kayıt: didemcivici@hotmail.com

Analitik Psikoloji okulunun kurucusu C.G. Jung, arketiplerin, insanlığa dair en derin bilgilerin aktarım araçları olduklarını kabul ederek çalışmaları içerisinde rüyalara, mitlere ve masallara çok önem vermiştir. Ayrıca, insan psişesini mitolojik bir bakış açısıyla incelemiş ve tüm psikolojik oluşumları kişileştirerek onlara birer karakter atfetmiştir: Ego, Gölge, Persona, Anima/Animus, Anne, Baba, Logos ve Eros…

Bu karakterler, masalların tümünde farklı “arketip imgeleri” olarak karşımıza çıkarlar, bilginin nesilden nesile aktarılmasını sağlarlar ve bilgiyi farklı semboller aracılığıyla sunarlar. Çünkü bilinçdışı, semboller aracılığıyla konuşur.

Jung Psikolojisi ya da Analitik Psikoloji’nin merkezinde rüyalar, mitolojik hikayeler ve masallar yer alır. Jung’a göre bu üç kaynak, insan psişesinin en gerçek dilini kullanır ve bu nedenle de psikolojide yer alması elzem kaynaklardır. Bireyin biricik psişik yapısını en iyi şekilde görebileceğimiz yer, rüyalardır ve mitler ve masallar, “kolektif rüyalar”dır. Aynı rüyalar gibi masallar da insanlar için rehberdirler ve bu nedenle de masalların dilini anlamak hayati önem taşır.

Masallar insan psikolojisinin temel dinamiklerini konu alırlar. Bununla da kalmaz, hayat boyu karşımıza çıkabilecek pek çok zorluk ve fırsat karşısında nasıl ilerleyeceğimizi de gösterirler. Masallar, tüm insanlığa dair arketipsel anlatımları temel alır. Arketipsel anlatımlarsa psişeye ait örüntüler içeren sembolik süreçleri kapsar. Arketipler, kolektif unsurlardır ve kişinin kendisiyle ve yaşamla bağlantı kurmasını sağlayarak bireysel gelişimi (bireyleşmeyi) sağlarlar.

Bu bir tam günlük seminer boyunca hem Jung Psikolojisi’nin temellerini ve masalların kökenini inceleyeceğiz hem de seçeceğimiz bir masal aracılığıyla masallara psikolojik açıdan bakmayı öğreneceğiz.

İçerik:

Jung Psikolojisi’nin Temelleri
(Psişe/Benlik/bilinç/bilinçdışı/gölgeler/arketipler/anima-animus/psişenin dinamikleri)

Jungiyen Analiz’in kökeni: Arketipsel ve Mitolojik Yaklaşım

Masalların Dilini Anlamak: Semboller ve Arketipsel Anlatım

Masallarda “Bireyleşme” ve “Kahraman’ın Yolculuğu” Kavramları

Masalların Jungiyen Analizi: Örnek Masal Üzerinden Jungiyen Analiz Yaklaşımı ve Sembol İncelemesi