JUNG PSİKOLOJİSİ’NDE PSİŞE VE PSİŞİK ENERJİ

12 EYLÜL 2020
Kayıt: didemcivici@hotmail.com

Jung Psikolojisi olarak da bilinen Analitik Psikoloji, 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Carl Gustav Jung tarafından geliştirilmiştir ve insan psişesinin bilinçli ve bilinçsiz alanlarını incelemeye adanmış bir bilim dalıdır. Jung, psikolojisinin merkezine mitolojik düşünceyi yerleştirirken aynı zamanda da ampirik (deneyci) yaklaşımıyla psikolojiyi bireyin hayati sürecini açıklayan bir bilim alanı olarak ilan etmişti.

Psişe, C.G. Jung’un ifadesiyle “Bilinçli ve bilinçsiz psikolojik süreçlerin tamamı” olarak ifade edilir. Türkçe karşılığı akıl, tin, can ve ruhu kapsar. Psişik enerji dediğimizdeyse “libido” kavramıyla karşılaşırız ve hayatın temel akışından bahsediyor oluruz.

Bu seminerde sadece Jung Psikolojisi’nin temelinde yer alan “psişe” kavramından bahsetmeyecek, aynı zamanda da psişenin içeriğini de ele alacak ve “Analitik Psikoloji” ya da “Derinlik Psikolojisi” olarak da ifade bulan bu kapsayıcı bilim dalının inceliklerini günümüz dünyasıyla karşılaştırarak ilerleyeceğiz.

İçerik:

  • Jung Psikolojisi’nde “Psişe” ve içeriği: Bilinç, bilinçdışı, arketip, anima-animus, ego, persona, gölge, Benlik.
  • Psişik Enerji: Libido
  • Psişik Enerjinin Kanunları
  • Psişik Dinamikler
  • Semboller ve Psişik Enerji