ÜSTÜN ERKEĞİN YOLU

0000000691660-1

ÇEVİRMENİN ÖNSÖZÜ

Bu kitap, David Deida kitapları arasında okuduğum ilk kitap. Eril öze dair yaşam kapılarımın açılmaya başla- dığı ilk an, bu kitabı ellerim arasında tuttuğum zaman- dı. Heyecanlıydım, zira heteroseksüel ve dişil özlü bir kadın olarak ilişki yaşamayı seçtiğim heteroseksüel ve eril öze sahip erkekleri anlamak benim için büyük bir armağandı.

Sanıyorum ki bir kadının yaşamındaki en zor kavra- yışlardan biri de erkeğe empati duymak. Bizler kadınlar olarak çoğu zaman erkekleri anlayamıyoruz ve şimdi biliyorum ki bunun asıl nedeni eril öze dair aslında hiç bir şey bilmiyor olmamız. İşte tam da bundan dolayı eli- nizde tuttuğunuz bu kitap çok kutsal. David Deida’nın diğer tüm kitaplarından ayrı tutuyorum bu kitabı, çün- kü toplumumuzda hiç anlaşılmayan, derinliklerine bak- mak yerine suçlanan erkeğin özünü öylesine güçlü bir şekilde yansıtmış ki yazar, eminim sizler de eril özün bilgeliğine dair pek çok yeni bilgi ve farkındalıkla biti- receksiniz okumayı. Özellikle erkeğin farklı kadınlara neden çekildiğine dair içsel bir dönüşüme aracı olabile- cek muazzam ve açık kalple aktarılmış bilgiler mevcut.

Tüm bunların ötesinde bu kitabı çok değerli bulma- mın başka bir nedeni ise kadınların da kendi içsel eril özleri ile irtibata geçebilmeleri için bir yol gösteriyor ol- ması. Her ne kadar pek çok kadın dişil öze sahip olsa da,

15

her birimizin içinde eril bir öz mevcut, aynı Yin’in içeri- sinde Yang’ın olduğu gibi. İçimdeki eril özü fark etmem ve onu sağlıklı, köklü bir enerji haline getirebilmem için iyi bir rehbere ihtiyacım oldu hayatım boyunca. Üstün Erkeğin Yolu bana bu rehberliği sağladı, umuyorum size de, kadın ve erkek olarak bu muhteşem yaşam içerisin- deki aşk dolu varlığınıza hizmet eder.

Çevirmen olarak kitaba dair bir kaç notum var:

Öncelikle yazara olan bir hayranlığımı dile getire- rek kitabın diliyle ilgili farkındalığımı paylaşmak is- tiyorum. Deida yine Ganj Yayınları’ndan çıkmış olan Canım Sevgilim kitabında tamamıyla dişil öze, kadına ithafta bulunmuştu. Öyle ki, bu kitabı çevirirken yaza- rın akla yatkın tarzını bir kere daha anladım. Dişi öze yazdığı kitap tamamıyla dişi bir insanın anlayabileceği şekilde, hatta algılamak isteyeceği şekilde yazılmış. Ağ- dalı, uzun, duyuları uyaracak ifadelerle dolu bir kitaptı Canım Sevgilim. Oysa ki Üstün Erkeğin Yolu onun tam tersi. Tamamıyla eril özün, erkeğin algılarına hitap eden bir tarzı var. Düz, net, kısa ve hedef odaklı. Burada ifade etmeliyim ki bu ayrım beni oldukça etkiledi. Sizin de fark edeceğinizi düşünüyorum.

Canım Sevgilim’in çevirmen notunda pek çok kelime- nin açıklamasına değinmiştim, ancak belirttiğim gibi bu kitap oldukça yalın ve açık bir dile sahip. Açıklama ihtiyacı duyduğum tek kelime gift. Hediye/armağan/ye- tenek anlamına gelen bu kelimeye kitabın başından so- nuna dek “armağan” olarak yer verdim. Zira Deida’nın ifadeleriyle buluştuğumda bu kelimenin bana hissettir- diği anlam, derinlerde yaşayan bir mücevherin açığa çıkması, dünyaya ve yaşama sunulması gibi bir şey. Bu nedenle “armağan” kelimesini kullanmayı uygun bul- dum.

16

Zevkle ve aşkla çevirdiğim Üstün Erkeğin Yolu umu- yorum ruhsal ve dünyevi hayatınızda kalbinize ve aklı- nıza ışık tutsun.

Aşkla,

Didem Çivici