VİZYONUMUZ

NE YAPIYORUZ?

“DERİN İLİŞKİ” SEMİNERLERİ

İlişkiler güzel hislerin ve olumlu düşüncelerin yoğunluğunda başlar. İlişkinin günlük hayatın bir parçası olmaya başlaması, yakınlaşmanın artması ile uyuşmazlıkların ortaya çıkması kaçınılmazdır. Bunun getirdiği üzüntü, incinme, kızgınlık, kıskançlık, öfke gibi hisler ilişkiyi yorar. Böyle olunca bazı ilişkiler daha başlamadan biter. Bazı ilişkiler iki kişinin yalnızlığında sürer. Derin ilişkide ise bu olumsuz hisler çiftin kendilerini tanıması, kendi bireysel dönüşümlerini gerçekleştirmesi için araç olarak kullanılır. Derin ilişkide uzun soluklu ideal, mutlu bir ilişki birlikte inşa edilir.

Derin İlişki atölyeleri derin ilişkiyi birlikte araştırmak için tasarlanmıştır.Çalışma pratikler ve grup egzersizleri içermektedir.

Derin İlişki: Derin Bağlılık

Bizi çıkmaza sokan süreçlerden kendimizi ve ilişkimizi nasıl çıkaracağımızın yolları ilişkilerde yüzeyde ve derinde görülen alışkanlıklardan ve ilişkinin dinamiklerden geçer. İlişki içerisinde derin bağlar kurulup, duygusal alan güçlendirildikçe sorunlar ile baş etmek kolaylaşır.

Derin bağlılık söz vermek değildir. “Biz”i devam ettirmek adına “ben”den vazgeçmek değildir. Kendi geçmişinin ve hayat örüntülerinin esiri olarak ilişkiye devam etmek değildir. “İdare etmek” değildir. Derin bağlılık öncelikle kendimizle derin bağlılığı gerektirir. Kendi hikayelerimizle samimi olmayı, davranış ve ifade alışkanlıklarımızın köklerine merakla bakarak ilerlemeyi, şefkatte ve merhamette nefes almayı, kapsayıcı ve verici olmayı, güvende hissetmeyi gerektirir.

Derin bir ilişki için derin bir bağlantı gerekir. Derin bağlılık içinse derin bir bakış gerekir. İki kişi kendi yaşamlarına ve diğerinin yaşamına merak ve şefkat ile bakabildiğinde, hikayelerini kabullenerek ve dönüşümü isteyerek evet dediklerinde derin bağlılık çıka gelir. Burada derin mevcudiyet vardır. Burada acıya ve olmakta olana açılmak vardır. Burada seçim yapmak vardır. Burada sınırlar vardır ve sınırlar olgunlaşmamış bir ilişkiye kısıtlayıcı görünürken, olgunlaşmış ve derin bir ilişkiye özgürleştirici görünür. Burada ilişki bir simya kazanına dönüşebilir. Burada genişleme, büyüme ve bağımsızlaşma olasılığı vardır. Derin bağlılığın temelinde güven nefes alır.

Derin İlişki: Derin İletişim

İçinde bulunduğum ilişki kalbime ve vizyonuma gerçekten de hizmet ediyor mu?

Ben bu ilişkide ne istiyorum? İlişkimde neyin var olmasını, neyin can bulmasını istiyorum?

Samimi ve yakın ilişkiler kurarken merkezimde durmak nasıl mümkün?

Yakın ilişkilerde iletişim alanında pek çok zorlukla karşılaşabiliyoruz. Samimiyet kurmak isterken korkularımız, utançlarımız ve endişelerimiz nedeniyle istediğimiz ve özlem duyduğumuz ilişkiler kuramıyoruz. İletişim kazaları nedeniyle bir çok ilişki derinleşemeden sonlanıyor.

İkili ilişkilerde yaşanan sorunları azaltmak üzere tasarlanan Derin İletişim atölyesi Şiddetsiz İletişim yöntemleri ve Beden Terapi araçlarını kullanarak oluşturulmuştur.

Çalışma pratikler ve grup egzersizleri içermektedir.

Derin İlişki: Derin Gölgeler

Hayatınızın kontrolünü kaybettiğinizi düşündüğünüz oldu mu hiç? Potansiyelinizi gerçekleştiremediğinizi ya da bazı zamanlar öfkeyle ya da kızgınlıkla baş edemediğinizi, birisinin sizi ele geçirdiğinizi fark ettiniz mi?

Bazen hayatımızın başkası tarafından yönetildiğini fark ederiz. İstediğimiz cümleleri kuramaz, istediğimiz tepkileri veremez ya da istediğimiz seçimleri yapamayız. Seçtiğimiz eşlerimizi tanıyamaz hale geliriz ve yıllar sonra “bilinmeyen yüzlerini” bize gösterdikleri fikrine kapılırız. Bu doğrudur, çünkü içimizde pek çok kişi taşırız.

Bu çalışmada, hayatlarımızı gizliden gizliye yöneten “gölge ben”leri keşfe çıkıyoruz. Bu gölgelerle nasıl temas edeceğimizi, hayatımızın gücünü tekrardan nasıl elimize alacağımızı araştıracağız.

Çalışma pratikler ve grup egzersizleri içermektedir.

Derin İlişki: İlişki Seviyeleri

İkili ilişkilerin seviyeleri ve bu seviyelerin bize getirdiği zorlukları tartışacağımız bu modülde daha derin bağlantı kurmanın yollarıyla birlikte özgürleşmenin ve aynı zamanda da sevgiyle bağ kurmanın yollarını araştıracağız.

Araştıracağımız ilişki seviyeleri:

1: Geleneksel İlişki

2: Eşitliğe Merhaba

3: Armağanlar Sunmak

WORKSHOP/ATÖLYELER

Dişil ile Eril’in Buluşması (Kadınlar için)

“Kadınlar saflıklarından kurtulup gerçekle yüzleştiklerinde o güne kadar bilmedikleri bir özellik kazanırlar. Bu durumda artık daha bilge olan kadın, içsel, erkeksi bir enerjiyi yardımına çağırır. Animus ne kadar güçlü, ne kadar bütüncül ve enginse, kadın da düşüncelerini ve yaratıcı çalışmalarını dış dünyaya somut olarak o kadar beceriyle, o kadar kolay, o kadar güzel ifade eder.” Clarissa P. Estes, Kurtlarla Koşan Kadınlar

Sağlıklı bir kadın olmak için sadece dişil enerjinin yükseltilmesine ya da dişilikle bağlantıya geçmeye değil, aynı zamanda eril enerjiye empati duymaya ve dişil enerjimize alan tutan ve onu güçlendiren eril enerjinin yükseltilmesine de ihtiyaç duyarız.

  1. gün feminen ve maskülen kavramlarının sağlıklı ve sağlıksız boyutlarını inceliyoruz ve kadın bedeninin inceliklerine ve büyüsüne kapılarak derin meditasyonlarla başlıyoruz.
  2. gün Eril öz ile çalışma günü. Eril yanımızı empati ile hissederek ve tanıyarak kadın olmanın derinliklerine doğru yolculuğa çıkıyoruz. Maskülen, feminen olana alan tutar ve dişi enerjinin sağlıklı bir şekilde parıldamasını sağlar. Bunun için disiplinli çalışma, odaklı olma ve merkezinde kalma egzersizleriyle grup çalışmalarına yöneliyoruz.

Konular:

♥ Vahşi Öz ile Yola Çıkmak

♥ “Vahşi Kadın” & “Vahşi Erkek” // Anima & Animus // Yin & Yang

♥ Animus’u Onurlandırmak: Maskülenin Uyanışı

♥ Duygularla Derinden Temas / Empati ve Kalpten İfade

♥ Kendine ve Başkalarına Alan Tutmak

♥ Sınırların Keşfi: Sağlıklı Sınırlar Oluşturmak

♥ Feminen Özü Dengelemek için Beslenme

♥ Bedeni Güçlendirme ve Beslenme Tavsiyeleri

♥ Beden Sağlığı: Kandida, Sistit ve Diğerleri

♥ Çözümler ve Destekler

♥ Yin ve Yang Egzersizler: Yin Yoga & Qi Gong

İki günlük çalışma teorik bilgilerin yanı sıra yoğun egzersiz ve grup çalışmaları içermektedir.

Ateşi Canlandırmak (Kadınlar için)

Yaşamımı nasıl zenginleştirebilirim?

Doğal güdülerimi, vahşi benliğimi takip etmek yerine modern yaşamın “iş odaklı” sistemi içerisinde ilerlemek zorunda mı hissediyorum?

Aksi halde “üretken” olamayacağımdan mı korkuyorum? “Başarı”, sağlıksız maskülen bir çaba olabilir mi?

Peki ya enerji merkezinden gelen rehberliğe güvenebilseydim hayatımda neler meydana gelirdi?

Yaratıcılık, “feminen öz” (anima) ile bağlantıya geçmeyi gerektirir ve bunun için “maskülen öz”ün (animus) alan tutmasına ihtiyaç duyarız. “Chi” (yaşam enerjisi), hayatımıza bu şekilde akmaya başlar. Chi’ye alan açmazsak, hayatımızı “gereklilikler” ile doldurursak enerjinin nefes almasına imkan tanıyamaz oluruz.Yaratıcılığa alan sağlamamak aslında feminen doğamıza güvenmemekten gelir.

Peki maskülen özümüzün femineni kucakladığı bir yaşam nasıl mümkün olabilir?

– Kadın bedenim canlı mı?

– İşim bana ilham veriyor mu?

– Yaşamım, yaratıcılık adına alan sağlıyor mu?

– İlişkilerim besleyici mi?

– Yeteneklerimi/enerjimi paylaşıyor muyum?

– Tutkularımı gerçekleştirebiliyor muyum?

– Akışla/doğayla temas halinde miyim?

– Yaratıcılık sürecimin hangi aşamasındayım?

– Hayatımın genel enerjisi ne durumda?

– Çalışmaya başlamadan önce enerjimi canlandırmak için ne yapabilirim?

– Birlikte yaratabilmek için neler yapabilirim?

– Tam şu anda içsel rehberliğim bana ne gösteriyor?

Konular:

* Vahşi öz ile tanışmak

* Pelvis sağlığı

* Kişisel ifadeyi güçlendirmek

* Feminen bir çalışma hayatı yaratmak

* Paranın “feminen yüzü”

* Yaşamında yaratıcılıkla dolu bir akış oluşturmak

* Yaşamın her alanında ilham yaratmak

* İlişkilerde yaratıcılık

* Yaşamın zorluklarını hediyelere dönüştürmek

* Yaratıcılık potansiyelini yükseltmek

İki günlük çalışma teorik bilgilerin yanı sıra yoğun egzersiz ve grup çalışmaları içermektedir.

İNZİVALAR

“KARANLIĞIN BİLGELİĞİ”

Kadınlığımızı anlatırken maskülen enerjinin derinden anlaşılmasının bize ne kadar güç verebileceğini kimse söylemedi. Oysa ki “erkek gibi kadın” olmak zorunda kalmadan, empati ve aşk dolu güçlü bir maskülen öze sahip ışıldayan kadınlara dönüşmek bize çok şey katabilir. Yargılamayan, ihtiyaçlarını gözeten ve bağımlı olmayan bir kadın olmak, ikili ilişkilerde suçlamayan, anlaşılmayı “beklemeyen”, gücünü yaratıcı özünden alan bir kadın… “Vahşi Kadın”.

Derinleşmek, derin ilişkiler yaratmak ve kalplerimizi açmak çoğu zaman kolay değil ve gücü dışarıda aradığımız sürece mutsuz olmaya devam edeceğiz. Yaşamımızda ters giden bir şeyler varsa, içimizdeki vahşi kadını uyandırmanın vakti demektir.

“DERİNLİĞİ KEŞFETMEK”

Kadınlığın gizemi, derinliklerindeki karanlıkta saklıdır. Karanlığını inkâr eden bir kadın, dişiliğini inkâr eder. Oysa ki bizlere karanlıktan uzak, ışığa yakın olmamız söylendi. Şimdi karanlığın ışık dolu gücünü keşfetme zamanı.

Konu Başlıkları:

♥ Yaşama ve Erkeğe Açılmak

♥ Kalp Açıklığı & Rahmin Bilgeliği

♥ Cinsel Özünü Keşfetmek: Maskülen ve Feminen Özleri Anlamak

♥ Erkeğe Empati Duyabilmek: Maskülenin Uyanışı

♥ Pelvis ve Kök: Nefes ve Egzersizler

♥ Ritüel ve Sunak Oluşturmak

♥ “Yoni” masajı: Kadın Sağlığının Derinlikleri

♥ “Gölge Dansı”: Karanlığın Müzik ve Dans ile Keşfi

♥ “Kadın Bedenimde Derinleşmek”

♥ Vahşi Kadın İnisiyasyonu

♥ Ses ve Nefes Çalışmaları

♥ Şiddetsiz İletişim Yöntemleri

♥ … ve daha fazlası!

DETAYLI PROGRAM İÇİN > https://wildwomanacademy.com/vahsi-kadinin-yolculugu-karanligin-bilgeligi/

KARANLIĞIN ÖTESİ: ERİL/DİŞİL ARKETİPLER

Detaylar yakında açıklanacaktır.

 

NASIL YAPIYORUZ?

ÜÇ BEDEN İLE DERİN BAĞLANTI YARATARAK…

* Fizik Beden Farkındalığı

* Duygu Beden Farkındalığı

* Zihin Beden Farkındalığı

ARAÇLARIMIZ:

* Şiddetsiz İletişim

* Ses + Nefes + Hareket

  • Dans
  • Qigong
  • Yin Yoga
  • “Wild Movement”
  • Masaj
  • Beden/Zihin/Duygu Nefesi

* Ritüeller

* Meditasyon

* Topluluk Desteği

* Bireysel Rehberlik

NEDEN YAPIYORUZ?

“GÜÇLÜ VE SAĞLIKLI KADINLAR,

GÜÇLÜ VE SAĞLIKLI BİR TOPLUM”

Kadın ve erkeğin cezalandırmak, kaçmak ya da geçmiş travmalarıyla hareket etmek yerine bilinçli seçimler yapabildiği bir dünya hayal diyoruz.

İlişkilerin temelini güven, sevgi, saygı ve derin bağlantının oluşturduğu, iletişimin ise samimi ve şeffaf olduğu bir dünya hayal ediyoruz.

Bedeninden ve yaşamdan keyif alan, kendi gerçekliğini onurlandıran, seven ve farkındalığı ve bilgeliği ile kendisine ve dünyaya sevinç, sağlık ve bereket sunan kadınlar hayal ediyoruz.

Diyoruz ki,

“Fizik, duygu ve zihin bedenleriyle bağlantıda, özü ve gerçekliği ile yaşamını zevkle yaratan kadınlar dünyayı güzelleştirebilir.”

Güçlerini ellerine alan, şefkatle ve yaşam ile derin bağlantı kurarak yol alan, suçlamak ve yargılamak yerine empati ile iletişim kurmayı niyet eden ve bunu hayatlarına aktaran kadınların dünyaya sevgi, barış ve keyif getireceklerini hayal ediyoruz.

Hayallerimizin ışığında kadınların,

* Kendi duygu ve ihtiyaçlarıyla, bedeniyle bağlantıda olmaları,

* Korku/utanç/suçlulukla hareket etmek yerine bilinçli seçim yapabilmeleri,

* Derin ve samimi ilişkiyi önceliği haline getirebilmeleri,

* Hayatın keyif ve zevk alanlarını canlı tutabilmeleri ve armağanlarını dünya ile paylaşabilmeleri için alan açtık ve Vahşi Kadın Akademisi‘ni (Wild Woman Academy) yarattık.

 

 

Reklamlar

WordPress.com'da Blog Oluşturun.

Yukarı ↑

%d blogcu bunu beğendi: